Thông tin giỏ hàng

  • Mã giảm giá:
  • Tổng phải trả 0 VNĐ
Bạn chưa có khóa học nào trong giỏ hàng. Thêm khóa học và quay lại sau!
Thông tin khách hàng
Fingerprint Education là một trung tâm đào tạo trực thuộc Viện Công nghệ VinIT (VinIT Institute of Technology) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Viện Công nghệ VinIT thành lập theo quyết định số 689/QĐ-LHHVN ngày 21/9/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.